ARCHIWUM 2017

BOŻE NARODZENIE - 2017


Z Ewangelii św. Łukasza:

1 W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Pasterze u żłóbka

8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».

15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 16 Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

OTOCZ MODLITWĄ MISJONARZA


Akcja "Otocz modlitwą misjonarza" to forma duchowej adopcji franciszkańskich misjonarzy z naszej Prowincji. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy napisać do nas e-mail (bądź list) z deklaracją podjęcia modlitwy za misjonarza. Modlitwa do codziennego odmawiania znajduje się na odwrocie obrazka, który będziemy wysyłać do zainteresowanych akcją osób. Na rewersie obrazka wypisane będzie imię i nazwisko oraz miejsce pracy misjonarza, za którego osoba zobowiązuje się modlić.

Podstawową formą modlitewnej pamięci, jest wspomniana modlitwa za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto oraz św. Maksymiliana Kolbe - franciszkańskich misjonarzy - jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by modląca się osoba podjęła inne formy duchowego wsparcia danego misjonarza.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o e-mail : na adres misje@franciszkanie.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać "Otocz modlitwą misjonarza", a w treści pragnienie modlitwy za franciszkanina posługującego na misjach. Aby otrzymać obrazek z modlitwą i nazwiskiem misjonarza prosimy o podanie adresu pocztowego.

Krakowska Prowincja Franciszkanów prowadzi misje w Ameryce Południowej: w Boliwii, Peru i Paragwaju, w Azji – w Uzbekistanie, w Afryce – w Ugandzie oraz w Europie na Ukrainie Prócz pracy duszpasterskiej, głoszenia Słowa Bożego i udzielania sakramentów w odległych krajach, misjonarze podejmują projekty socjalne, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców krajów misyjnych.

Sekretariat Misyjny

30 kwietnia 2017 - I NARODOWY DZIEŃ CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO
Ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji SOAR i Fundacji DABAR

22.04.2017; mg
W niedzielę, 30 kwietnia, rozpoczyna się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W kościołach parafialnych może być rozdany tzw. „Chleb życia” (por. J 6,26-51a), czyli pojedynczy fragment Listu do Galatów (może być dodany psalm), by wierni mogli zabrać je do domu, odszukać zaznaczony tekst we własnym Piśmie Świętym, uważnie przeczytać, rozważyć w kontekście swojego powołania i aktualnej sytuacji życiowej. Zachęca się do nauczenia się tego fragmentu na pamięć i przywoływanie go w codziennej modlitwie.
Jeżeli nie otrzymasz takiego fragmentu Listu do Galatów - wybierz go sam.
. W tym roku po raz pierwszy Niedziela Biblijna zostanie połączona z Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, który będzie przebiegał pod hasłem:

"WEŹ I CZYTAJ"


Czytaj:

JAN BUDZIASZEK W CHĘCIŃSKIM KLASZTORZE
Program "Prawdę mówiąc" Krzysztofa Ziemca nagrany w murach klasztoru

22.04.2017; mg
Jan Budziaszek - perkusista legendarnego zespołu Skaldów. W ciągu 50 lat zagrał ponad 5 tysięcy koncertów w wielu krajach Europy i świata. Nagrał 30 płyt, zajmował się również tworzeniem muzyki do teatru i filmu. Występował wspólnie m.in. z Tomaszem Stańko, Marylą Rodowicz, Jarosławem Śmietaną. Jest pomysłodawcą koncertu "Jednego Serca, Jednego Ducha", który odbywa się corocznie wieczorem w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie.Uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych: Norymberga, Jazz Jamboree, Bratysława, Berkeley, Reno.
Jest świeckim rekolekcjonistą i autorem książek, w tym m.in.: "Dzienniczek perkusisty (część 1)", "Dzienniczek perkusisty (część 2)", "Dzienniczek perkusisty - Odkrycie Ameryki", "Królewska Droga Krzyża", "Jan Budziaszek i Jacek Zieliński - Wielkich Polaków Modlitwy za ojczyznę", oraz kilku książek wydanych w postaci kasety, m.in. "Jan Budziaszek zaprasza do różańca", "Do nieba idzie się", "Medjugorski różaniec", "Królewska droga krzyża".
29 czerwca 2006 został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu!

WIELKI CZWARTEK

13.04.2017; tekst: Monika Stępień
W Wielki Czwartek w Wieczerniku Jezus spożył z uczniami prawdziwą Wieczerzę Paschalną. Najstarsze świadectwo biblijne o tym wydarzeniu możemy znaleźć u św. Pawła (1Kor, 11) oraz w Ewangeliach synoptycznych. W Ewangelii św. Jana znajdziemy dodatkowo "Mowę eucharystyczną" wygłoszoną przez Jezusa po rozmnożeniu chleba (J 6).

Czytaj więcej:

Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele


Jak co roku w Wielki Czwartek spotkaliśmy się w naszej świątyni, by celebrować ten szczególny dzień roku liturgicznego. Dzisiejszą Mszą Świętą rozpoczęliśmy obchody Świętego Triduum Paschalnego, szczególny czas poprzedzający święta Wielkiej Nocy.

Wielki Czwartek to dzień w Kościele, kiedy wspominamy ustanowienie sakramentu eucharystii oraz kapłaństwa. Dlatego też szczególną modlitwą wierni otaczali kapłanów oraz złożyli im podziękowania za ich obecność, każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, wszystkie udzielone sakramenty oraz za (nie)zwykłą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas.

Wielkoczwartkowej Mszy św. przewodniczył gwardian chęcińskiej wspólnoty – o. Janusz Łazarczyk. Podczas kazania franciszkanin podkreślał jak ważnym sakramentem jest Eucharystia w codziennym życiu każdego chrześcijanina. Następnie o. Janusz obmył stopy dwunastu mężczyznom – pacjentom Ośrodka San Damiano, powtarzając czyn Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. Zanim kapłani przenieśli Najświętszy Sakrament do Ciemnicy (w kaplicy św. Leonarda) w procesji z wiernymi, łamali się oni tradycyjnie bochenkami chleba.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy trwa dziś do godziny 22.00, a w Wielki Piątek od 7.30.

Życzenia


Drodzy Ojcowie,
życzymy Wam Bożej radości, aby towarzyszyła Wam w każdym dniu kapłańskiej posługi, wielu życzliwych serc ludzkich gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny, dużo sił w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych, ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz Opieki Matki Bożej.
Niech Duch Święty nie opuszcza Waszych serc, a Boski Zbawiciel prowadzi po pięknej, choć niełatwej drodze powołania. Ale przede wszystkim życzymy, abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość!

galeria 

WIELKI PIĄTEK

14.04.2017; tekst: Monika Stępień
Wielki Piątek to Dzień Męki i Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy stajemy wobec Krzyża, na którym Jezus Chrystus oddał za nas życie, milczenie wydaje się bardziej stosowne od jakiegokolwiek słowa.

Czytaj więcej:

Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele


Wielki Piątek, kolejny dzień Triduum, pamiątka męki i śmierci Jezusa na krzyżu. Czas inny niż wszystkie inne, wyjątkowy – tego dnia w żadnym kościele nie jest sprawowana Msza Święta. Odprawiona zostaje natomiast Liturgii Męki Pańskiej.

W naszej franciszkańskiej świątyni wierni spotkali się o 17.30 na Liturgii pod przewodnictwem o. Tadeusza Jacka. Podczas kazania przytoczył on pewną historię mężczyzny, który głosił na ambonie, że Boga nie ma. Te słowa brzmią mocno kontrowersyjnie.
Jak okazało się, zarzucał on chrześcijanom, że to oni żyją tak, jakby Boga nie było - przez to sami go uśmiercają. Warto po tych słowach zastanowić się nad naszym życiem i naszej relacji z Bogiem.

Po Liturgii Słowa nastąpiła adoracja krzyża. Najpierw kapłan odsłonił krzyż w trzech etapach, następnie oddaliśmy cześć odsłoniętemu krzyżowi. Później wierni mogli przystąpić do Komunii Świętej, po czym wszyscy udali się w procesji do Grobu Pańskiego, by móc czuwać przy Najświętszym sakramencie i adorować Go.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele trwa do 22.00 i od 7.30 dnia kolejnego do liturgii wielkosobotniej.

galeria 

WIELKA SOBOTA

16.04.2017; tekst: Monika Stępień
Czuwanie przy Grobie Pańskim
Milczenie Kościoła stwarza atmosferę oczekiwania, bo "zabrano nam Pana". Ale Pan nasz zasnął tylko w Jego ludzkim ciele, doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza zstąpiła do krainy umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę tam przebywającym. (1P 3, 18-19)

Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Jest najbardziej uroczystą liturgią ze wszystkich liturgii w całym roku - należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i otwiera pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum. Liturgię Wigilii rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku w sobotę.

Czytaj więcej:

Wigilia Paschalna w Wielką Noc


Gdy zapadł już zmrok wierni zgromadzili się w naszej franciszkańskiej świątyni, aby rozpocząć obrzędy Wigilii Paschalnej. Na początku wierni zgromadzili się przed kościołem, aby uczestniczyć w Liturgii Światła, gdzie kapłan poświęcił ogień, od którego zapalił paschał. Na świecy nakreślił krzyż, a następnie wbił pięć gwoździ, które symbolizują pięć ran Chrystusa. Potem nastąpiło wejście do świątyni w trzech etapach, gdzie kapłan zatrzymywał się w progu, na środku oraz przed ołtarzem, wierni w tym czasie odpalali świece od paschału, podając sobie wzajemnie światło. Celebrans o. Tomasz Pawlik okadził paschał oraz odśpiewał Exsultet.

W następnej części nastąpiła Liturgia Słowa składająca się z 8 czytań (siedem ze Starego Testamentu oraz jedno z Nowego Testamentu) oraz Ewangelii. Czytania są przeplatane psalmami responsoryjnymi oraz modlitwami. W czytania włączyli się pacjenci Ośrodka San Damiano, młodzież działająca przy klasztorze – Przystań i członkowie Stowarzyszenia PADRE. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu Chwała na wysokości przy dźwiękach organów oraz dzwonów. Następnie celebrans odmówił modlitwę, lektor odczytał czytanie, odśpiewano uroczyste Alleluja, kapłan po odczytaniu Ewangelii wygłosił homilie zaczynając od głośnego okrzyku „Chrystus Zmartwychwstał”!

Po homilii nastąpiło poświecenie wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Potem rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna – ostatnia część liturgii Wigilii Paschalnej. Ceremonia zakończyła się procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po powrocie do kościoła wierni zaśpiewali hymn Te Deum.

Na sam koniec gwardian wspólnoty braci franciszkanów, o. Janusz Łazarczyk, podziękował wszystkim, którzy angażowali się w pomoc podczas całego Triduum oraz złożył życzenia w imieniu w swoim oraz współbraci, czego wyrazem było wspólne podzielenie się jajkiem z wiernymi.

****

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
Życzymy Wam powstawania ze słabości i upadków razem ze Zmartwychwstałym! Dążenia do Prawdy i Miłości!

podaruj

Podaruj nam
1% swojego
podatku
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje