Klasztor


I Centrum profilaktyki uzależnień w Chęcinach
 

Bracia Mniejsi Konwentualni - FRANCISZKANIE

Przekaż 1% podatku od swoich dochodów na rzecz Klasztoru i Centrum Profilaktyki Uzależnień w Chęcinach.