Witamy na stronie internetowej klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych - Franciszkanów w Chęcinach

Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Zespół klasztorny franciszkanów to ciekawe miejsce. Powstał w 2 poł. XIV w. Został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Kościół zbudowany jest z kamienia łamanego, w stylu gotyckim. Cały dziedziniec otoczony jest budynkami oraz XVII-wiecznym murem kamiennym. W 1465 r., podobnie jak miasto, kościół uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. W latach 1581-1603 świątynia, będąc we władaniu innowierców, została poważnie zdewastowana. Po odbudowie przez starostę Stanisława Branickiego klasztor został ponownie zniszczony przez żołnierzy Franciszka Rakoczego, którzy, plądrując klasztor w poszukiwaniu skarbów, zamordowali trzech mnichów, o czym przypomina marmurowa tablica.
Kolejnym trudnym okresem było wypędzenie zakonników za panowania Aleksandra I. Klasztor przeznaczono wówczas na jedno z najcięższych więzień w Górach Świętokrzyskich. W późniejszym okresie działała tu kolejno szkoła kamieniarska, zakłady mięsne, warsztaty tkackie, łaźnia miejska, schronisko PTTK. W latach 60. XX w. zespół odrestaurowano i zaadaptowano na cele turystyczne: w kościele mieściła się restauracja wraz z hotelem. Mimo ustawicznych protestów, kierowanych do ówczesnych władz partyjnych i państwowych, stan taki trwał aż 19 lat. W 1991 r. klasztor po wielu latach ponownie przejęli franciszkanie.

► ► Prace remontowe - zakończone


Prace remontowe przy wymianie dachu nad nawą główną kościoła zostały już zakończone i odebrane przez konserwatora zabytków oraz nadzór budowlany. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc materialną i modlitwę w naszej intencji. Prosimy nadal o wsparcie finansowe, które pozwoli nam zgromadzić wkład własny na pokrycie kosztów remontu dachu.
Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam swoim błogosławieństwem i pokojem serca.

► ► Malowanie wnętrza kościoła


Rozpoczynamy malowanie naszego kościoła - prace potrwają około trzech tygodni. Koszt malowania wyniesie około 50 tysięcy. Otrzymaliśmy dotację z Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” około 39 tysięcy. Wkład własny to 11 tysięcy.
Mamy nadzieję, że dzięki Bogu i ludziom dobrej woli wspólnymi siłami pomalujemy naszą franciszkańską świątynię. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc materialną i modlitwę w naszej intencji. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam swoim błogosławieństwem i pokojem serca.

Historia

Bulla papieża Urbana V (5 marca 1367r.) zezwalająca na założenie klasztoru została wydana na prośbę Kazimierza Wielkiego.

Msze św. i nabożeństwa

Msze św. i nabożeństwa sprawowane w klasztornym kościele w niedziele, święta i dni powszednie.

Wspólnota zakonna

Wspólnota braci Franciszkanów chęcińskiego klasztoru.

Ogłoszenia duszpasterskie

Przeczytaj ogłoszenia duszpasterskie na bieżący tydzień.

Intencje mszalne

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień powierzane przez modlących się wiernych.

Czytania na każdy dzień

Lectio Divina to dotykanie Słowa, mające swój początek od Ojców Pustyni, to czytanie, medytacja, modlitwa, kontemplacja.

"SAN DAMIANO"

Centrum Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "SAN DAMIANO"

Stowarzyszenie "PADRE"

Stowarzyszenie „PADRE” - Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja.

"CUDA POD DACHEM"

„Cuda pod dachem” to akcja, która wspiera franciszkanów
i ich podopiecznych w Chęcinach w czasie prac remontowych ich drugiego domu...

► ►    

PORTALE INTERNETOWE

galeria 

galeria 
Licznik wizyt od 1.01.2017:
podaruj

Podaruj nam
1% podatku
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje