Witamy na stronie internetowej klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych - Franciszkanów w Chęcinach

Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Zespół klasztorny franciszkanów to ciekawe miejsce. Powstał w 2 poł. XIV w. Został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Kościół zbudowany jest z kamienia łamanego, w stylu gotyckim. Cały dziedziniec otoczony jest budynkami oraz XVII-wiecznym murem kamiennym. W 1465 r., podobnie jak miasto, kościół uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. W latach 1581-1603 świątynia, będąc we władaniu innowierców, została poważnie zdewastowana. Po odbudowie przez starostę Stanisława Branickiego klasztor został ponownie zniszczony przez żołnierzy Franciszka Rakoczego, którzy, plądrując klasztor w poszukiwaniu skarbów, zamordowali trzech mnichów, o czym przypomina marmurowa tablica.
Kolejnym trudnym okresem było wypędzenie zakonników za panowania Aleksandra I. Klasztor przeznaczono wówczas na jedno z najcięższych więzień w Górach Świętokrzyskich. W późniejszym okresie działała tu kolejno szkoła kamieniarska, zakłady mięsne, warsztaty tkackie, łaźnia miejska, schronisko PTTK. W latach 60. XX w. zespół odrestaurowano i zaadaptowano na cele turystyczne: w kościele mieściła się restauracja wraz z hotelem. Mimo ustawicznych protestów, kierowanych do ówczesnych władz partyjnych i państwowych, stan taki trwał aż 19 lat. W 1991 r. klasztor po wielu latach ponownie przejęli franciszkanie.

► ►    ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wielkanoc to Święta Życia i Miłości. Radujemy się z kolejnych Świąt Paschy naszego Pana. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza Was i Wasze rodziny swoim pokojem, radością i nadzieją na lepsze jutro. Życzymy naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom mocy Ducha Świętego, zdrowia i siły, aby realizować nasze powołanie do świętości.
Za okazane nam dobro i modlitwę z serca dziękujemy – Bóg zapłać i Szczęść Boże!


Franciszkanie z ChęcinHistoria

Bulla papieża Urbana V (5 marca 1367r.) zezwalająca na założenie klasztoru została wydana na prośbę Kazimierza Wielkiego.

Msze św. i nabożeństwa

Msze św. i nabożeństwa sprawowane w klasztornym kościele w niedziele, święta i dni powszednie.

Wspólnota zakonna

Wspólnota braci Franciszkanów chęcińskiego klasztoru.

Ogłoszenia duszpasterskie

Przeczytaj ogłoszenia duszpasterskie na bieżący tydzień.

Intencje mszalne

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień powierzane przez modlących się wiernych.

Czytania na każdy dzień

Lectio Divina to dotykanie Słowa, mające swój początek od Ojców Pustyni, to czytanie, medytacja, modlitwa, kontemplacja.

"SAN DAMIANO"

Centrum Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "SAN DAMIANO"

Stowarzyszenie "PADRE"

Stowarzyszenie „PADRE” - Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja.

"CUDA POD DACHEM"

„Cuda pod dachem” to akcja, która wspiera franciszkanów
i ich podopiecznych w Chęcinach w czasie prac remontowych ich drugiego domu...

Możesz przekazać 1% Twojego podatku na rzecz Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Chęcinach

Otrzymane środki będą przeznaczone na:
• leczenie uzależnionych od narkotyków i alkoholu,  
• remont popadającego w ruinę klasztoru,  
• wymianę zniszczonego dachu nad kościołem.
Organizator akcji:

Fundacja Brat Słońce
ul. Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków

OTOCZ MODLITWĄ MISJONARZA


Akcja "Otocz modlitwą misjonarza" to forma duchowej adopcji franciszkańskich misjonarzy z naszej Prowincji. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy napisać do nas e-mail (bądź list) z deklaracją podjęcia modlitwy za misjonarza. Modlitwa do codziennego odmawiania znajduje się na odwrocie obrazka, który będziemy wysyłać do zainteresowanych akcją osób. Na rewersie obrazka wypisane będzie imię i nazwisko oraz miejsce pracy misjonarza, za którego osoba zobowiązuje się modlić.

Podstawową formą modlitewnej pamięci, jest wspomniana modlitwa za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto oraz św. Maksymiliana Kolbe - franciszkańskich misjonarzy - jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by modląca się osoba podjęła inne formy duchowego wsparcia danego misjonarza.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o e-mail : na adres misje@franciszkanie.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać "Otocz modlitwą misjonarza", a w treści pragnienie modlitwy za franciszkanina posługującego na misjach. Aby otrzymać obrazek z modlitwą i nazwiskiem misjonarza prosimy o podanie adresu pocztowego.

Krakowska Prowincja Franciszkanów prowadzi misje w Ameryce Południowej: w Boliwii, Peru i Paragwaju, w Azji – w Uzbekistanie, w Afryce – w Ugandzie oraz w Europie na Ukrainie Prócz pracy duszpasterskiej, głoszenia Słowa Bożego i udzielania sakramentów w odległych krajach, misjonarze podejmują projekty socjalne, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców krajów misyjnych.

Sekretariat Misyjny

Prośba o Twoją pomoc dla chorego Antosia Bartnika

► ►    

PORTALE INTERNETOWE

galeria 

galeria 
Licznik wizyt na stronie:
podaruj

Podaruj nam
1% podatku
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje