WYDARZENIA

JAN BUDZIASZEK W CHĘCIŃSKIM KLASZTORZE
Program "Prawdę mówiąc" Krzysztofa Ziemca nagrany w murach klasztoru

22.04.2017; mg
Jan Budziaszek - perkusista legendarnego zespołu Skaldów. W ciągu 50 lat zagrał ponad 5 tysięcy koncertów w wielu krajach Europy i świata. Nagrał 30 płyt, zajmował się również tworzeniem muzyki do teatru i filmu. Występował wspólnie m.in. z Tomaszem Stańko, Marylą Rodowicz, Jarosławem Śmietaną. Jest pomysłodawcą koncertu "Jednego Serca, Jednego Ducha", który odbywa się corocznie wieczorem w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie.Uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych: Norymberga, Jazz Jamboree, Bratysława, Berkeley, Reno.
Jest świeckim rekolekcjonistą i autorem książek, w tym m.in.: "Dzienniczek perkusisty (część 1)", "Dzienniczek perkusisty (część 2)", "Dzienniczek perkusisty - Odkrycie Ameryki", "Królewska Droga Krzyża", "Jan Budziaszek i Jacek Zieliński - Wielkich Polaków Modlitwy za ojczyznę", oraz kilku książek wydanych w postaci kasety, m.in. "Jan Budziaszek zaprasza do różańca", "Do nieba idzie się", "Medjugorski różaniec", "Królewska droga krzyża".
29 czerwca 2006 został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu!

Cuda pod dachem

23.03.2017; mg
Celem akcji „Cuda pod dachem” jest zebranie 500 000 zł na najpilniejsze prace remontowe klasztornego kompleksu. Zbiórka została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich to zgromadzenie funduszy na spłacenie części kosztów za przeprowadzony już remont dachu nad klasztorem, fragmentem ośrodka oraz świetlicą dla dzieci oraz na dalszą naprawę dachu kościoła, który przetrwał czas profanacji i ponownie służy wiernym. Drugi etap to podwyższenie poddasza w Ośrodku SAN DAMIANO i stworzenie dodatkowej przestrzeni w której terapią można będzie objąć kilkunastu nowych pacjentów. Trzecim etapem jest remont dachu na kolejnej części Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych SAN DAMIANO, aby młodym pacjentom zapewnić bezpieczne miejsce powracania do trzeźwości. Pomagać można poprzez stronę www.cudapoddachem.pl. Po zakończeniu remontu dachu przyjdzie czas na odnowienie murów i elewacji, zmodernizowanie ogrzewania i odwodnienie wokół budynków. Akcja „Cuda pod dachem” daje więc początek wielkim zmianom w miejscu, które dla wielu osób stało się drugim domem. Za każdą pomoc franciszkanie i podopieczni z Chęcin są ogromnie wdzięczni. Wreszcie będą mieć szczelny i ciepły dach nad głowami.

Stowarzyszenie "PADRE"

23.03.2017; mg
Stowarzyszenie PADRE Profilaktyka Aktywne Działanie Rozwój i Edukacja Informacje ogólne Celem Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych, ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój społeczności lokalnych,
2) rozwój Chęcin i regionu świętokrzyskiego w tym różne formy ich promocji,
3) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie tradycji i pielęgnowanie zabytków Chęcin i okolic,
4 )podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz aktywnych formy zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
5) aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych,
6) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu,
7) wspieranie inwestycji o charakterze publicznym,
8) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
9) realizacja i koordynacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
10) realizacja i koordynacja zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11) realizacja i koordynacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12) realizacja i koordynacja zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) realizacja i koordynacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
14 )tworzenie warunków do rozwoju idei wolontariatu,
15) realizacja i koordynacja zadań w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

podaruj

Podaruj nam
1% swojego
podatku
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje